www.webbkalender.se - Den enkla kalendern

Letar du efter loppis, klicka på bilden så kommer du till loppiskartan.  

Vad är SAMS ?

Samhällen i samverkan initierades i mars 2001 och bildades i april samma år.

Samhällen i samverkan kring trelänsröset omfattar Kilsmo och Brevens bruk i Närke, Regna i Östergötland och Högsjö i Södermanland. Samhällena ligger mest perifert i respektive län, landskap, kommun och församling.

Trots gränserna har bygden mycket gemensamt, och SAMS övergripande målsättning är att i samarbete med samhällsinstanser, företag och föreningar, initiera och stödja åtgärder som bidrar till att utveckla bygden ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt.

SAMS har initierat möten för bättre bussförbindelser och bättre vägbeläggningar. SAMS deltar i möten för bredband (i östernärke), har sökt bidrag från EU (Våg 21) för att iståndsätta en ”framtidsverkstad”, ett idémöte med företagare och innevånare (ändras sannolikt till gemensam turismsatsning). SAMS ger ut ett blad som når cirka 1000 hushåll 2-4 gånger per år. Det innehåller aktuell information och lokala annonser.